210L


Маслото за тъкачни станове Лубрика ЕМ – 50 се произвежда от рафинирано базово масло и емулгиращи вещества, които способстват за лесното му отсраняване при евентуално попадане върху тъканите.


Приложение

Маслото Лубрика ЕМ – 50 е предназначено за смазване на лагерите на тъкачни станове.

Типична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40 оС, mm2/s 50
Температура на течливост, оС, не по-висока от - 10
Киселинно число mg KOН/g, не по високо от  

Версия за печат