ОБЯВА

12.02.2020 г.

„Лубрика“ ООД уведомява заинтересованите физически и юридически лица за инвестиционно предложение:

“Приемане на площадката на код 19 01 17* за оползотворяване с код R9 в инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла”

Мнения могат да се подават писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе.

Лубрика РМ
Продукти

polusintetichenSot

„Лубрика РМ” са редукторни масла, предназначени за смазване на тежконатоварени промишлени редуктори, изискващи масла с повишена ЕР свойства. Произвеждат се от дълбоко очистени маслени базови компоненти и композиция присадки, подобряващи антиокислителните, противокорозионните, противоизносните и противозадирните им свойства.

Предлагат се в следните вискозитетни класове: VG 68, 100, 150, 220, 320 и 460.

Лубрика Фрезол
Металообработващи

polusintetichenSot

„Лубрика Фрезол” – маслена смазочно-охлаждаща течност, получена на основата на рафинирано ниско-вискозно базово масло и композиция от добавки, подобряващи неговите смазочни, противоизносни и противозадирни свойства.

Произвежда се във вискозитетни класове: VG 10,15,22 и 32.

Лубрика Супер
Двигателни масла

polusintetichenSot

Всесезонните моторни масла “Лубрика Супер” се произвеждат от висококачествени маслени базови фракции и подходящо подбрана легираща композиция, която осигурява много добра високо-и нискотемпературна реология.

РЕЛСОВА ВРЪЗКА С ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ИНСТАЛАЦИЯ
БЪРЗ ДОСТЪП ДО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И РЕКА ДУНАВ
БЛИЗОСТ ДО ГРАНИЦАТА С РУМЪНИЯ