Лубрика Антифриз

lubrica_antifreeze

„Лубрика Антифриз“ – представлява готова за употреба разредена с вода охлаждаща течност  „Лубрика Антифриз концентрат“ с определена  температура на начало на кристализация.

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Охлаждащата течност „Лубрика Антифриз“ е предназначена за всички видове бензинови и дизелови двигатели на леки и товарни автомобили.

products_pattern