Лубрика МПВУ

polusintetichenSot

„Лубрика МПВУ-31” и „Лубрика МПВУ- 40” се получават от дълбоко рафинирано минерално базово масло и комбинация от добавки с многофункционално действие.

 

 

 

 

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Маслото Лубрика МПВУ 31 се използва за смазване и охлаждане на прецизни фасонни режещи инструменти при протегляне, зъбонарязване и шлицонарязване на високолегирани, неръждаеми и аустенитни стомани.

products_pattern

 

Техническо означение

lubrica_checkmark_green ISO-L-MHF –  БДС ISO 6743/7

lubrica_checkmark_green СОТ (Р-М) М2 – БДС 14740-82 и БДС 14745-82

 

 

Типична характеристика

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/s 30 46
Пламна температура в отворен тигел, COC, °С 180 180
Температура на замръзване, °С -25 -25
Корозия върху стомана Издържа Издържа
Корозия върху чугун Издържа Издържа
Противозадирни свойства (ЧСМ):
-натоварване на заваряване (Рз), N 3150 4000