Лубрика МТЛ

polusintetichenSot

Маслата топлоносители „Лубрика МТЛ” са на минерална основа и се произвеждат от дълбоко очистени базови компоненти, легирани с пакет добавки, гарантиращи високите изисквания за термоустойчивост, антиокислителни, антикорозионни и противопенни свойства.

 

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Маслата „Лубрика МТЛ” се използват като топлопреносен агент в затворени нагревно-охлаждащи системи с принудителна циркулация и индиректно нагряване в химическата промишленост, топлоносители в отоплителни уреди и др.

Препоръчват се за употреба до 300 ºС.

Произвеждат се в два вискозитетни класа: ISO VG 32 и ISO VG 46.

products_pattern

 

Техническо означение:

lubrica_checkmark_green ISO-L-QC

lubrica_checkmark_green ISO 6743/12