Лубрика МХ-М

polusintetichenSot

 

Хидравличните масла „Лубрика МХ-М” се произвеждат от рафинирани базови масла, легирани с антиокислителни, противокорозионни, антипенни, противоизносни и противозадирни добавки.

В зависимост от вида и състава на употребяваните метал-съдържащи присадки се произвеждат по две рецептури (с пепелна и без пепелна присадка), които покриват експлоатационно ниво МХ-М(П) и МХМ(Б). Всяко експлоатационно ниво включва масла от осем вискозитетни класа: ISO VG-10, 15, 22, 32, 46, 68, 100 и 150.

 
products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Хидравличните масла „Лубрика МХ-М се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри защитни свойства и повишени противоизносни и противозадирни качества. Безпепелните хидравлични масла МХ-М(Б), са приложими в случаите, когато в смазваните системи има детайли от цветни метали.

products_pattern

 

Техническо означение

lubrica_checkmark_green ISO-L-HM  –  БДС ISO 6743/4

 

Спецификации

lubrica_checkmark_green БДС ISO 11158 – НМ

lubrica_checkmark_green DIN 51524, part 2(HLP)