Лубрика Протектол Р1

polusintetichenSot

Консервационнoто масло се получава от рафинирано базово масло и пакет добавки с многофункционално действие, гарантиращи противокорозионните и адхезионни свойства. основна функция на “Лубрика Протектол Р1″ е осигуряване на защита от корозия на вътрешни и външни метални стоманени повърхности и изделия при съхранение в закрити помещения.

 

 

 

 

 Техническо означение:

lubrica_checkmark_greenISO 6743/8

lubrica_checkmark_greenISO – L- RDD