Лубрика Резинол ДП 21

polusintetichenSot

Получава се от рафинирано базово масло, легирано с пакет присадки, подобряващи противоизносните, противозадирните, смазочните и противокорозионните свойства.

 

 

 

 

 

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение:

Маслената смазочно-охлаждаща течност “Лубрика Резинол ДП 21” е предназначена за смазване и охлаждане на режещите инструменти при дълбоко пробиване на метали и сплави.

products_pattern

 

Техническо означение

lubrica_checkmark_green ISO-L-MHF –  ISO 6743/7

lubrica_checkmark_green СОТ/Р-М/Мa-2 –  БДС 14745-82