Лубрика РМ

polusintetichenSot

„Лубрика РМ” са редукторни масла, предназначени за смазване на тежконатоварени промишлени редуктори, изискващи масла с повишена ЕР свойства. Произвеждат се от дълбоко очистени маслени базови компоненти и композиция присадки, подобряващи антиокислителните, противокорозионните, противоизносните и противозадирните им свойства.

Предлагат се в следните вискозитетни класове: VG 68, 100, 150, 220, 320 и 460.

 

products_pattern

 

Техническо означение 

lubrica_checkmark_green ISO 6743/6  ISO-L-CKD

 

Спецификации

lubrica_checkmark_green ISO 12925-1

lubrica_checkmark_green DIN 51517 – part 3