Лубрика KM

polusintetichenSot

Маслата за омасляване на кофражни форми „Лубрика KM – 8, 12, 22” се получават от рафинирани минерални масла и пакет от емулгиращи и стабилизиращи добавки. Маслата гарантират стабилен разделителен слой между хоризонтални и вертикални метални, пластмасови и дървени кофражни форми.

 

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Кофражните масла „Лубрика КМ“ се използват за омасляване на кофражните форми при производството на бетонни, стоманобетонни и газобетонни елементи и изделия. В дървените форми кофражното масло служи и като импрегнатор на дървото, а при металните – за защитата им от ръждясване.

products_pattern