Лубрика Супер

polusintetichenSot

Всесезонните моторни масла “Лубрика Супер” се произвеждат от висококачествени маслени базови фракции и подходящо подбрана легираща композиция, която осигурява много добра високо-и нискотемпературна реология.