Лубрика МТЛ

polusintetichenSot

Маслата топлоносители „Лубрика МТЛ” са на минерална основа и се произвеждат от дълбоко очистени базови компоненти, легирани с пакет добавки, гарантиращи високите изисквания за термоустойчивост, антиокислителни, антикорозионни и противопенни свойства.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >