Лубрика МХ-М

polusintetichenSot

Хидравличните масла „Лубрика МХ-М” се произвеждат от рафинирани базови масла, легирани с антиокислителни, противокорозионни, антипенни, противоизносни и противозадирни добавки.

В зависимост от вида и състава на употребяваните метал-съдържащи присадки се произвеждат по две рецептури (с пепелна и без пепелна присадка), които покриват експлоатационно ниво МХ-М(П) и МХМ(Б). Всяко експлоатационно ниво включва масла от осем вискозитетни класа: ISO VG-10, 15, 22, 32, 46, 68, 100 и 150.