Лубрика Антифриз концентрат

lubrica_antifreeze_concentrate

„Лубрика Антифриз концентрат“ – нискозамръзваща течност предназначена за всесезонно охлаждане на двигателите с вътрешно горене. Произвежда се на основата етиленгликол и пакет добавки, осигуряващи високи антикорозионни качества на течността и химическа инертност към метални и неметални уплътнения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика Антифриз

lubrica_antifreeze

„Лубрика Антифриз“ – представлява готова за употреба разредена с вода охлаждаща течност  „Лубрика Антифриз концентрат“ с определена  температура на начало на кристализация.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика DOT-3 / DOT-4

lubrica_dot_3-4

Спирачните течности „Лубрика DOT-3“ и „Лубрика DOT -4“ са на основата на гликоли и гликолови етери в комбинация с пакет добавки, осигуряващи защита от корозия  на метални повърхности в спирачните системи, висока окислителна стабилност и неагресивност към гумени уплътнения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >