lubrica_lab_image

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е обособено самостоятелно звено в структурата на  „Лубрика” ООД, извършваща изпитвания на всички входящи суровини и продукти.Съвременната апаратура дава възможност за разширен обхват от лабораторни изпитвания на нефтопродуктите.

 

lubrica_lab_image_BDS

 

Услуги и aнализ

Въз основана сертификат за акредитация (БДС EN ISO/IEC 17025:2006) издаден от БСА. Изпитвателната Лаборатория за нефтопродукти е акредитирана да извършва изпитване на:

Маслени базови компоненти, смазочни масла AN, хидравлични, турбинни, компресорни, редукторни, трансформаторни, трансмисионни, моторни масла, масла за двутактови бензинови двигатели, смазочно охлаждащи течности, масла със специално предназначение, охлаждащи ниско замръзващи течности, горива за дизелови двигатели, газъол за промишлени и комунални цели, котелни горива.

В лабораторията е изградена и функционира система за управление на качеството, разработена съгласно изискванията на

БДС EN ISO/IEC17025:2006.

lubrica_lab_image_LRQA