Лубрика АN

polusintetichenSot

Mаслата „Лубрика АN“  индустриални масла несъдържащи добавки произведени от дълбоко рафинирани маслени базови компоненти, отличаващи се с висока стабилност на окисление.

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Маслата „Лубрика АN“ се използват за смазване на леко натоварени възли в машини и инсталации с проточни и циркулационни системи и за технологични цели като производство на пластични смазки, закаляване на метали и леярско формоване.

products_pattern

Техинческо означение:

lubrica_checkmark_greenISO 6743/1 ISO-L-AN

lubrica_checkmark_greenISO 11158-HH

 

Наименование:

lubrica_checkmark_green„Lubrica AN“

lubrica_checkmark_greenISO VG7-460