Лубрика – Масло за прецизни механизми

polusintetichenSot

Получава се от дълбоко очистени маслени фракции и пакет от добавки, подобряващи смазочните, противо окислителните и противокорозионни свойства.

 

 

products_pattern

prilozhenie_icon

Приложение

Маслото за прецизни механизми е предназначено за смазване на прецизни механизми, работещи с високи скорости и ниски натоварвания, както и на контролно-измервателни прибори.

products_pattern