Лубрика Литиеви Смазка

polusintetichenSot

„Лубрика Литиеви смазки“ – универсални, амтифрикционни, водоустойчиви пластични смазки, получени на основата на минерални базови масла, сгъстени с литиеви сапуни на висши мастни киселини.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика 100 Плюс

polusintetichenSot

„Лубрика 100 Плюс“ – всесезонно моторно  масло, произведено от висококачествени  базови маслени фракции и специално подбрана композиция  добавки, покриващи изискванията на експоатационно ниво API CF-4/SG.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика ATF II D

polusintetichenSot

Маслата „Лубрика ATF II D“ се произвеждат от висококачествени базови компоненти и пакет присадки, осигуряващи висок вискозитетен индекс и много добра антиокислителна стабилност.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика Екстра (SHPD)

“Лубрика Екстра”(SHPD) са всесезонни моторни масла с високи експлоатационни характеристики създадени от подходящи  маслени  базови компоненти и балансиран пакет от добавки.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика ЕP SAE 90/ SAE 140/ SAE 80W-90 SAE85W-140

polusintetichenSot

Tрансмисионните масла „Лубрика EP“ представляват колоидна система от подходящо подбрани минерални базови масла и многофункционален пает от добавки, подобряващ противозадирните, противоизносни и антиокислителни свойства.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >