Лубрика KM

polusintetichenSot

Маслата за омасляване на кофражни форми „Лубрика KM – 8, 12, 22” се получават от рафинирани минерални масла и пакет от емулгиращи и стабилизиращи добавки. Маслата гарантират стабилен разделителен слой между хоризонтални и вертикални метални, пластмасови и дървени кофражни форми.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика Протектол Р1

polusintetichenSot

Консервационнoто масло се получава от рафинирано базово масло и пакет добавки с многофункционално действие, гарантиращи противокорозионните и адхезионни свойства. основна функция на “Лубрика Протектол Р1″ е осигуряване на защита от корозия на вътрешни и външни метални стоманени повърхности и изделия при съхранение в закрити помещения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика ТМПС

polusintetichenSot

„Лубрика – Технологичното масло за пластични смазки“ се получава чрез компаундиране на маслени фракции, получени от дълбока вакуум-дестилация на нископарафинест, нискосернист нафтенов тип нефт.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика – Масло за верижни триони

polusintetichenSot

Маслото за верижни триони се получава от рафинирани базови масла и пакет добавки, подобряващи смазочните, противоизносните, адхезионните и защитните им свойства, и предотвратява неравномерното приплъзване.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика – Масло за прецизни механизми

polusintetichenSot

Получава се от дълбоко очистени маслени фракции и пакет от добавки, подобряващи смазочните, противо окислителните и противокорозионни свойства.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >