Лубрика ATF II D

polusintetichenSot

Маслата „Лубрика ATF II D“ се произвеждат от висококачествени базови компоненти и пакет присадки, осигуряващи висок вискозитетен индекс и много добра антиокислителна стабилност.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика ЕP SAE 90/ SAE 140/ SAE 80W-90 SAE85W-140

polusintetichenSot

Tрансмисионните масла „Лубрика EP“ представляват колоидна система от подходящо подбрани минерални базови масла и многофункционален пает от добавки, подобряващ противозадирните, противоизносни и антиокислителни свойства.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика Т SAE 90/ SAE 140

polusintetichenSot

Трансмисионните масла „Лубрика Т“ се получават от подходящо подбрани маслени базови компоненти и добавки, осигуряващи добри антиокислителни и противоизносни свойства.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика UTTO

polusintetichenSot

„Лубрика  UTTO“ е съвременно универсално тракторно масло разработено на основата на минерално масло с голям вискозитетен индекс и комплекс добавки, осигуряващи много добри детергентно- диспериращи, противоизносни  и противозадирни свойства, добра стабилност на механична деструкция  и стабилна работа в широк температурен интервал.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >

Лубрика МХП-40А

polusintetichenSot

Маслото  “Лубрика МХП-40А” е смазочен продукт, разработен за смазване на хидродинамични предавателни кутии. Произвежда се от висококачествени маслени базови компоненти и многофункционална легиращa композиция, осигуряваща  необходимите фрикционни свойства за работа на хидродинамичните предавателни кутии.

ВИЖ ПОВЕЧЕ >