Лубрика Тп

polusintetichenSot

Турбинните масла “Лубрика Тп” се произвежда от висококачествени базови масла и комбинация от добавки, които осигуряват необходимите експлоатационни свойства.

Лубрика Тв

polusintetichenSot

Високолегираните турбинни масла “Лубрика Тв” се произвеждат от подбрани дълбоко очистени маслени базови компоненти, легирани със специално подбрана кпмпозиция присадки, които осигуряват изключителна антиокислителна стабилност.