Лубрика Антифриз концентрат

lubrica_antifreeze_concentrate

“Лубрика Антифриз концентрат” – нискозамръзваща течност предназначена за всесезонно охлаждане на двигателите с вътрешно горене. Произвежда се на основата етиленгликол и пакет добавки, осигуряващи високи антикорозионни качества на течността и химическа инертност към метални и неметални уплътнения.

Лубрика Антифриз

lubrica_antifreeze

“Лубрика Антифриз” – представлява готова за употреба разредена с вода охлаждаща течност  “Лубрика Антифриз концентрат” с определена  температура на начало на кристализация.

Лубрика DOT-3 / DOT-4

lubrica_dot_3-4

Спирачните течности “Лубрика DOT-3″ и “Лубрика DOT -4″ са на основата на гликоли и гликолови етери в комбинация с пакет добавки, осигуряващи защита от корозия  на метални повърхности в спирачните системи, висока окислителна стабилност и неагресивност към гумени уплътнения.