Лубрика Т SAE 90/ SAE 140

polusintetichenSot

Трансмисионните масла “Лубрика Т” се получават от подходящо подбрани маслени базови компоненти и добавки, осигуряващи добри антиокислителни и противоизносни свойства.

Лубрика UTTO

polusintetichenSot

„Лубрика  UTTO“ е съвременно универсално тракторно масло разработено на основата на минерално масло с голям вискозитетен индекс и комплекс добавки, осигуряващи много добри детергентно- диспериращи, противоизносни  и противозадирни свойства, добра стабилност на механична деструкция  и стабилна работа в широк температурен интервал.

Лубрика МД

polusintetichenSot

Едносезонните моторни масла “Лубрика МД” се произвеждат от висококачествени маслени базови компоненти и пакет добавки, осигуряващи  добри детергентно -диспергиращи, антиокислителни, антикорозионни, противоизносни и антипенни свойства.

Лубрика МТ 16п

polusintetichenSot

Моторното масло “Лубрика МТ16п” се получава от рафинирани маслени фракции, легирани с многофункционални добавки.

Лубрика Супер Бензин

polusintetichenSot

Всесезонните  моторни масла Лубрика Супер Бензин  поддържат двигателните части в отлично състояние и ги предпазват от износване благодарение на използваните дълбоко рафинирани базови масла и високоефективния пакет добавки.