ОБЯВА

08.07.2022 г.

„Лубрика“ ООД уведомява заинтересованите физически и юридически лица за инвестиционно предложение:

“Съоръжения за киселинна обработка на маслени дестилати към Инсталация за контактна очистка - преместване”

Мнения могат да се подават писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе.


ЛУБРИКА ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0387-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 01.02.2021г.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за Лубрика ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Лубрика РМ
Продукти

polusintetichenSot

„Лубрика РМ” са редукторни масла, предназначени за смазване на тежконатоварени промишлени редуктори, изискващи масла с повишена ЕР свойства. Произвеждат се от дълбоко очистени маслени базови компоненти и композиция присадки, подобряващи антиокислителните, противокорозионните, противоизносните и противозадирните им свойства.

Предлагат се в следните вискозитетни класове: VG 68, 100, 150, 220, 320 и 460.

Лубрика Фрезол
Металообработващи

polusintetichenSot

„Лубрика Фрезол” – маслена смазочно-охлаждаща течност, получена на основата на рафинирано ниско-вискозно базово масло и композиция от добавки, подобряващи неговите смазочни, противоизносни и противозадирни свойства.

Произвежда се във вискозитетни класове: VG 10,15,22 и 32.

Лубрика Супер
Двигателни масла

polusintetichenSot

Всесезонните моторни масла „Лубрика Супер” се произвеждат от висококачествени маслени базови фракции и подходящо подбрана легираща композиция, която осигурява много добра високо-и нискотемпературна реология.

РЕЛСОВА ВРЪЗКА С ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ИНСТАЛАЦИЯ
БЪРЗ ДОСТЪП ДО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И РЕКА ДУНАВ
БЛИЗОСТ ДО ГРАНИЦАТА С РУМЪНИЯ